Politika kvalitete i zaštite okoliša

Politika kvalitete i zaštite okoliša temelj je našeg rada i upravljanja koje je usmjereno na proizvodnju i prodaju polietilenskih vrećica i folija. Navedeno se ogleda u stalnom podizanju zadovoljstva naših kupaca, vlasnika, radnika, poslovnih partnera, lokalne zajednice i drugih zainteresiranih stana, a što je naš strateški cilj. Lončarplast d.o.o. se na tržištu neprestano izdvaja svojom visokom kvalitetom, vodeći se pri tome prepoznatljivim sloganom „kvaliteta iznad svega“, iz čega proizlazi i naša poslovna strategija koja glasi:

„LONČARPLAST d.o.o. ŽELI BITI NAJKVALITETNIJI, A NE NAJJEFTINIJI“

Naša politika kvalitete i zaštite okoliša ostvaruje se:

  • Svjesnošću radnika da kvaliteta naših proizvoda ovisi o pojedinačnom doprinosu svih radnika, a što se ogleda u zadovoljstvu naših kupaca, te održavanjem dostignutih pozicija na tržištu,
  • Planiranjem svih ključnih aktivnosti kako bi sukladnost naših proizvoda i usluga bilo pravilo, a ne slučajnost,
  • Podizanjem svijesti radnika u provedbi našeg sustava upravljanja temeljenog na zahtjevima normi ISO 9001:2015, te ISO 14001:2015,
  • Prepoznavanjem i vrednovanjem aspekata okoliša te sprječavanjem i nadzorom njihova štetnog utjecaja na okoliš,
  • Praćenjem i provedbom zakonskih propisa u području naše djelatnosti, a koji se odnose na kvalitetu i obveze usklađenosti iz zaštite okoliša,
  • Primjenom novih tehnologija u procesu proizvodnje koje su usmjerene na visoku razinu kvalitete i zdravstvene ispravnosti naših proizvoda, uz smanjenje nesukladnih proizvoda,
  • Stalnom izobrazbom i ulaganjem u stručna znanja naših radnika,
  • Spremnošću Uprave u izboru poslovne strategije kao odgovora za rizike i prilike u cilju daljnjeg razvoja Lončarplast d.o.o.

Poštujući navedeno naša temeljna opredijeljenost usmjerena je na naše kupce, a to postižemo iznalazeći različite mogućnosti djelotvornosti prihvaćenog integriranog sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša kroz realizaciju ove Politike i postavljenih ciljeva kvalitete i zaštite okoliša uz aktivnu suradnju sa svim zainteresiranim stranama.

Posušje, 02.05.2018. godine

Direktor
Ivan Lončar, dipl. oec